Agar-agar

ПадТай
502 calories, 15.2g fat
per Порция (12.4 oz)
Творог 4%
1 calories, 0g fat
per Грамм (0 oz)
Cod-liver
40 calories, 4g fat
per Порция (0.4 oz)
Хлеб Бурже цельнозерный
78 calories, 1.4g fat
per Кусок (1.2 oz)
Каша геркулесовая
720 calories, 12.4g fat
per Порция (7.1 oz)
미수 가루
300 calories, 6g fat
per One cup (20 oz)
Boba pearls
136 calories, 4.2g fat
per Cup (0.2 oz)
Leeann Chin Vege Fried Rice
201 calories, 5g fat
per Serving (4 oz)
Balance
45 calories, 5g fat
per Serving (0 oz)
Tapioca pearls
105 calories, 0g fat
per 1/3 Cup (1.8 oz)
Christin
6 calories, 202.3g fat
per Christin (21 oz)
Banh nam
58 calories, 2g fat
per Slice (15 oz)
Banh bot loc
39 calories, 3g fat
per Piece (15 oz)
Spaghetti
409 calories, 12.1g fat
per 1/2 cup (7.2 oz)
Peanut butter choco protein bar
190 calories, 11.7g fat
per 1 bar (1.5 oz)
B
353 calories, 7.8g fat
per 1 cup (9.5 oz)
B
104 calories, 1.5g fat
per 1 cup (7.1 oz)
Pipin lunch
800 calories, 0g fat
per All (0 oz)
Ramen burrito
950 calories, 1g fat
per Ramen burrito (0.4 oz)
Yogurt
59 calories, 0.4g fat
per Cane (3.5 oz)