Salami

Салями Классик
57 calories, 5.4g fat
per Slice (0.4 oz)
Salame
70 calories, 4g fat
per 6 Slice (1 oz)
Pepperoni Stick
100 calories, 8g fat
per Pepperoni Stick (1 oz)
Jimmy johns Vito
633 calories, 31.4g fat
per 8" sandwich (1 oz)
Super footlong
0 calories, 0g fat
per Half (12.2 oz)
Power up pack
570 calories, 42g fat
per 1pack (6.4 oz)
Salami calabrese
89 calories, 6.9g fat
per Slice (1 oz)
Summer sausage
181 calories, 0g fat
per Slice (2 oz)
Salami wrap
495 calories, 22.4g fat
per Wrap (5.9 oz)
Servilat  Kronshtadsky
19 calories, 2.3g fat
per Slice (0.2 oz)